insanin mensup oldugu irki secemedigi gercegi

<bkz: kader>

claudio maldonado

vatana millete faydali olsun denilecek kadar enterasan bir futbolcu.

ahmet necdet sezer in yeniden cumhurbaskani secilmesi

<bkz: alice in the wonderland>

yalan soylemenin farz oldugu meslekler

<bkz: farz>

claudio maldonado

adindan insana mallik cagristiran futbulcu. ha fenere gelmiyormus, ayri mesele.

claudio maldonado

topa vurusundan topcu oldugu anlasilan futbolcu.

edirne den oteye gidememek

<bkz: köprünün yolunu karıştırmak>

homo sacer

homo sacer (latince, "kutsal insan (adam)") roma hukukundaki bir figürdür: herhangi bir kişinin öldürebileceği fakat dinî ritüellerde kurban edilemeyecek yasaklanmış bir kişi. bu kişinin vatandaşlık hakları elinden alınmıştır, ne vatandaştır ne de hak sahibi bir öznedir. yaşamı negatif bir şekilde 'takdis edilmiştir'. ünlü çağdaş filozof giorgio agamben buradan yola çıkarak kendi felsefî görüşlerinde homo sacer olarak adlandırdığı bir kavrama sahiptir ve çağdaş felsefede agamben'in bu kavramı ve ilgili görüşleri büyük yankı uyandırmıştır.

ahndbngldm

"ahanda ben geldim"in kısaltılmış hali.

hayvan haklari evrensel beyannamesi

hayvan hakları bildirgesi 15 ekim 1978'de paris unesco evinde ilan edilen hayvan hakları evrensel bildirisi.

1. bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.

2. bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. bir hayvan türü olan insan , öbür hayvanları yok edemez. bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, ve korunma hakları vardır.

3. hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.

4. yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.

5. geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

6. insanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.

7. bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

8. hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.

9. hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.

10. hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.

11. zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.

12. çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.

13. hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.

14. hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.

negatif ve pozitif haklar

insan hakları dahilinde, bazı filozoflar ve politik bilim adamları, negatif ve pozitif haklar arasındaki farkları belirlemişlerdir. bu görüşe göre, pozitif hak, kişinin, birisi için bir şey yapmasını ahlaki olarak desteklerken, negatif hak, birisinin bir şey yapmasına müdahale etmeyi engeller. bu farkı resmi olarak dile getirmek gerekirse, eğer 'a' kişisi, 'b' kişisine karşı bir negatif hakka sahipse, 'b' kişisi, 'a' kişisinin 'x' hareketini yapmasını engelleyici şekilde davranamaz. eğer 'a' kişisi, 'b' kişisine karşı bir pozitif hakka sahipse, bu durumda, 'a' kişisi 'x' hareketini yardımsız yapamıyorsai 'b' kişisi ona 'x' hareketini yaparken yardım etmelidir. örneğin negatif yaşam hakkı başkalarının kişiyi öldürmesini engellerken, pozitif yaşam hakkı, yardım edilmezse ölecek olan kişiye yardım etmeyi gerektirir. negatif haklar, konuşma özgürlüğü, mülkiyet, inanç özgürlüğü gibi politik hakları tanımlarken kullanılır. pozitif haklar için ise eğitim ve sosyal güvenlik örnekleri verilebilir.

olvido

isp. unutuş, nisyan.

onyildiz

dev özdeciksel bulutların gaz kasılımı ile ortaya çıkan bir nesnedir.
önyıldızlık, yıldız oluşumun ilk evrelerinden biridir. güneş büyüklüğünde bir yıldız için 100.000 yıl yakınlarında sürmektedir. özdeciksel bir bulut içerisinde, yoğunluğu artan bir merkez ile başlayıp t tauri yıldızının oluşumu ile sonlanır.

dolluk

döllük;

bursa ilinin mustafakemalpaşa ilçesine bağlı bir köydür.

yenice

karabük iline bağlı ilçe
konya ilinin doğanhisar ilçesine bağlı belde
çankırı ilinin orta ilçesine bağlı köy
çankırı ilinin yapraklı ilçesine bağlı köy
uşak ilinin banaz ilçesine bağlı köy
kütahya ilinin emet ilçesine bağlı belde.

seyirci

seyir eden insan evladı.

oss ye girecek adaylara tavsiyeler

<bkz: sınava anasını alıp ta gitmek>

sakin ol

sakin sakin ifadelerini bir nizam veintizam şeklinde karşısındakine anlatmaya çalışan bünyeye karşı atfedilen bir uyarı öğesi olarak kullanıldığında daha çok aksi eylemin gerçekleşmesine sebep olan bir uyarı öğesidir.

misafir olunan evde masturbasyon yapmak

<bkz: misafir geldiğinde masturbasyon yapmak>

yansiklopedi

uncyclopedia'nın türkçe versiyonu olarak yayın hayatına 12 haziran 2007' de başlayan, yansiklopedi'ye girilen bilgiler olabildiğine komik, geyik, absürd ama ana başlıktan sapmadan ve tercihen ince ve kıvrak hicivlerle dolu olmalı imiş. şu an itibari ile 198 maddenin tanımı mevcut olup geliştirilmeye müsait bir zemin.